Ruszyło głosowanie do III Sulęcińskiego Budżetu Obywatelskiego

Środa 11 lipca 2018

Na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego gminy Sulęcin na 2019 r. radni zaplanowali 500 tys. zł. Głos można oddać tylko na jedno z 11 zgłoszonych zadań. Głosowanie potrwa do 28 września 2018 r.

- Dwie poprzednie edycje budżetu obywatelskiego były wielką sztuką organizowania się mieszkańców wokół ważnych spraw. Mam nadzieję, że tak będzie też tym razem – podkreśla burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart.

Karty do głosowania można pobrać w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, na stronie gminy www.sulecin.pl, u sołtysów oraz u przewodniczącego miejscowości Wędrzyn. Głosować mogą wszyscy zameldowani na terenie gminy Sulęcin mieszkańcy, którzy urodzili się przed dniem 1 stycznia 2003 r. Głosowanie polega na postawieniu znaku X obok jednego z zadań wymienionych na karcie. Wypełnioną kartę można wrzucić do urny znajdującej się w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim przy ul. Lipowej 18. Na terenach wiejskich upoważnieni do zbierania wypełnionych kart są sołtysi, a w Wędrzynie przewodniczący miejscowości.

Wyniki budżetu obywatelskiego na 2019 r. zostaną ogłoszone na sesji Rady Miejskiej w terminie do 15 listopada 2018 r. Zadania wybrane przez mieszkańców zostaną ujęte do realizacji w projekcie budżetu gminy na 2019 r.

Lista zgłoszonych do realizacji w ramach BO 2018 projektów jest następująca:

 1. Ostrów – remont świetlicy wiejskiej (II etap) – pomieszczenia wewnętrzne. Zakup wyposażenia – 100.000 zł.
 2. Remont nawierzchni na drodze gminnej nr 319/13, 339/21, 319/22 wraz z budową chodnika umożliwiającego bezpieczne poruszanie się osób z niepełnosprawności do Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Razem” w Sulęcinie z siedzibą przy ul. Lipowej 16C – 100.000 zł.
 3. Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Polnej w Trzemesznie Lubuskim – 100.000 zł.
 4. Obwodnica Wędrzyna – remont drogi gminnej cz. II – 100.000 zł.
 5. Poprawa bezpieczeństwa poprzez zewnętrzny monitoring wybranych obiektów na os. Kopernika w tym szkoły i przedszkola wraz z drogami dojazdowymi – 100.000 zł.
 6. Zagospodarowanie „ogródka jordanowskiego” na potrzeby spotkań mieszkańców, festyny i zabawy – 100.000 zł
 7. Odbudowa kąpieliska miejskiego – etap 3 przy ul. Winna Góra w Sulęcinie – 100.000 zł.
 8. Bezpieczna droga do szkoły – dokończenie chodnika ul. Dikusa oraz budowa zatoki postojowej – 100.000 zł.
 9. Zielona Strefa Juniora – 100.000 zł.
 10. Budowa drogi asfaltowej na cmentarz w m. Wielowieś wraz z miejscami parkingowymi – 80.000 zł.
 11. Remont drogi wewnętrznej w Miechowie – 100.000 zł.

Adam Piotrowski

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij