Lokalnie aktywni

Poniedziałek 13 marca 2017

27 lutego w świetlicy wiejskiej w Łupowie odbyła się Gala Podsumowująca IX edycję Programu Działaj Lokalnie. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, które realizowały projekty w 2016 r., a także członkowie Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych  - Lokalna Grupa Działania.

Spotkanie poprowadziła Ilona Wojciechowska, prezes Stowarzyszenia KST-LGD oraz Natalia Szczepańska-Zych, koordynator Programu Działaj Lokalnie w Stowarzyszeniu KST – LGD.

Podczas uroczystości podsumowano pierwszy nabór wniosków przeprowadzony przez Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania jako Ośrodek Działaj Lokalnie.

W trwającym od 4 kwietnia do 31 maja 2016 r. naborze złożono 25 wniosków na łączną kwotę 132 200,82 zł. Lokalna Komisja Grantowa przyznała 7 grantów na łączną kwotę dotacji 30.500,00 zł. Projekty dofinansowano z Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który jest realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych, a także dzięki wsparciu finansowemu z Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim. Wszystkie dotowane działania zostały zrealizowane, a planowane cele osiągnięte.

Spotkanie uświetniły prezentacje zrealizowanych projektów. Forma prezentacji była dowolna, a dzięki różnorodności projektów, była ona interesująca i dynamiczna. Pokazano m.in. obrazy malowane przez uczestników warsztatów, własnoręcznie wykonane bombki, a liczna grupa z Santoka zaprezentowała „taniec w kręgu” nagrodzony gromkimi oklaskami.

Realizatorom projektów przyznano wyróżnienia w następujących kategoriach:

  1. OSOBOWOŚĆ- Jolanta Kostrubiec, sołtys Rybakowa, gmina Kłodawa,
  2. INTEGRACJA – grupa nieformalna pn. Drużyna Pozytywnych Działań za realizację projektu pt. „Park w Rybakowie - miejsce spotkań i wypoczynku”.
  3. KULINARIA – Stowarzyszenie Integracja Pokoleń za realizację projektu pt. „Integracja pokoleń poprzez warsztaty kulinarne wraz z budową zaplecza kulinarnego we wsi Drzewce Kol.”
  4. MIEJSCE – grupa nieformalna pn. Ulim Razem za realizację projektu pt. „Każdy jest pierwiastkiem otaczającego nas świata”
  5. MŁODZI AKTYWNI- grupa nieformalna pn. Rada Sołecka Sołectwa Łupowo za realizację projektu pt. „Sportowe lato w Łupowie”
  6. RADOŚĆ - Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Publicznych Konwalia w Ośnie Lubuskim za realizację projektu pt. „Na konwaliową nutę - warsztaty muzyczne Szkolnej Orkiestry Dziecięcej”.
  7. AKTYWNI 50+- grupa nieformalna pn. Koło Gospodyń Wiejskich w Santoku za realizację projektu pt. „Serce Santoczan”
  8. INNOWACJE - Stowarzyszenie Przyjaciół Wielowsi "Nasza Wieś" za realizację projektu pt. „Turniej żywych piłkarzyków”

Po zakończeniu części oficjalnej, przyszedł czas na poczęstunek i rozmowy w kuluarach, które zaowocowały wymianą kontaktów oraz propozycją współpracy pomiędzy poszczególnymi realizatorami.

LGD-KST

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij