Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sulęcin na lata 2024-2030 oraz konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Czwartek 15 lutego 2024

Burmistrz Sulęcina, zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sulęcin na lata 2024-2030, a także o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Sulęcinie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji oraz uwag do projektu Uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje obu tematów przeprowadzone będą od dnia 19 lutego 2024 r. do dnia 24 marca 2024 r.
w postaci:

 1. Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag.

 

Formularz dostępny będzie:

 • na stronie internetowej Gminy Sulęcin.
 • na stronie Gminy Sulęcin w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin (Biuro Obsługi Interesanta)

 

Wypełnione formularze należy dostarczyć:

 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Sulęcinie, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin

 

 1. Wypełnienia ankiet on-line dostępnych pod adresami:

- https://forms.office.com/e/aYVHU1AYpp (Gminny Program Rewitalizacji)

- https://forms.office.com/e/jhGvnMy1s3(Komitet Rewitalizacji)

 

 1. Spotkania konsultacyjnego on-line, przeprowadzonego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione główne założenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się w dniu
  29 lutego 2024 r. o godz. 13:00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 27 lutego 2024 r. klikając w link: https://forms.office.com/e/KSXhEnXynp

Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.

Uwagi do projektu Programu można składać do dnia 24 marca 2024 r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego
w Sulęcinie.

Poniższe materiały informacyjne zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej Urzędu oraz dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin (Biuro Obsługi Interesanta):

 • formularze zgłaszania uwag,
 • projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sulęcin na lata 2024-2030 wraz z załącznikami,
 • projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 

Dariusz Ejchart

Burmistrz Sulęcina

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij