Kombatanci i nie tylko

Wtorek 24 kwietnia 2018

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych jest organizacją zrzeszającą wiele środowisk, co wynika z nazwy i statutu. Należą do niej Polacy, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość naszego kraju w szeregach Wojska Polskiego, armii państw koalicji antyhitlerowskiej, walczyli w podziemnych organizacjach oporu oraz byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych o łagrów stalinowskich. Organizacja powstała w 1990 r. w miejsce rozwiązanego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD).

W 2010 organizacja została odznaczona Medalem Polonia Mater Nostra Est, nadany przez Społeczną Fundację Pamięci Narodu Polskiego. Wśród odznaczonych jest wiele osób i organizacji (Ryszard Kaczorowski, Prezydent RP na uchodźctwie, Szwedzki Czerwony Krzyż, Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, kilka gimnazjów i liceów). Dostępne źródła nie podają, czy sama organizacja została w ten sposób doceniona przez władze RP. Jednak sama wyróżniła odznaką honorową za współpracę wiele podmiotów prawnymi i osób fizycznymi.

W Sulęcinie jest koło (obejmujące miasto i gminę), któremu prezesuje Zenon Walczak. Jego zastępca jest Maria Jenerałek, skarbnikiem – Józefa Pakulska. Nestorem wśród członków jest Prezes Honorowy, 92.letni Tadeusz Spirydowicz, były frontowiec. Początki niewątpliwie sięgają 1945 r., gdy na terenach Ziem Zachodnich i Północnych powstawały koła Związku Osadników Woskowych. Mając na uwadze pamięć frontowe zmagania żyjących członków, odwiedzono m.in. wojskowy cmentarz w Siekierkach.

Lata mijają i bezlitośnie przerzedzają szeregi żywych. Dotyczy to wielu organizacji. Stąd okazjonalne spotkania są niemal kameralne. Aktualnie jest 10 członków zwyczajnych i aż 47 członków podopiecznych oraz kilku członków wspierających. Problemem jest od pewnego czasu udział pocztu z własnym sztandarem w różnych uroczystościach o charakterze patriotycznym lub religijnym. Tutaj pomocą zawsze służą żołnierze 17 WBZ, za co zarząd koła jest wdzięczny i dziękuje dowództwu brygady w Międzyrzeczu.

Aktywność zarządu przejawia się w uczestniczeniu nie tylko podczas wspomnianych uroczystości, ale również, a może przede wszystkim w spotkaniach z młodzieżą szkolną i harcerzami. Nie zapominają o żołnierzach w garnizonie Wędrzyn. W czasach dominacji przekazu przez systemy satelitarne, natłoku informacji – kwestia osobistych zwierzeń dotyczących historii zdobywania krwią ziemi podczas walk o wyzwolenie kraju czy ciemny obraz różnych obozów pracy przymusowej czy niewoli – jest wyzwaniem dla żyjących członków zwyczajnych. Nie każdy ma dar przekazu, nie zawsze percepcja odbiorcy jest właściwa. Nie mniej jednak zarząd umiejętnie sobie z tym radzi. Działalność kombatantów wspomaga burmistrz i starosta. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i możliwościami finansowo-organizacyjnymi. Koło ma swoją siedzibę (do spółki z innymi organizacjami) na terenie SP im. Jana Pawła II w Sulęcinie.

Tekst i fot. Lech Malinowski

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij