Działaj Lokalnie w Krainie Szlaków Turystycznych

Piątek 23 lutego 2018

We wrześniu 2015 r. Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania zostało Ośrodkiem Działaj Lokalnie w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Konkursy grantowe skierowane są przede wszystkim do początkujących liderów, którzy dzięki uczestnictwu w konkursie mają okazję zdobyć doświadczenie realizując mały projekt na rzecz swojej społeczności. 

W naborze organizowanym w 2017 r. przez Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania wpłynęło 14 projektów z czego 6 uzyskało dofinansowanie. Cztery projekty realizowano na terenie Powiatu Gorzowskiego, a dwa na terenie Powiatu Sulęcińskiego.

Komisja oceniająca wybrała najlepsze, innowacyjne a przede wszystkim całkiem różne działania odzwierciedlające potrzeby społeczności lokalnej z terenu KST-LGD.

Wspólnymi siłami zbudujmy sobie boisko! Grupa nieformalna CzirLIDERKI przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grochowie (gm. Sulęcin)

W ramach projektu mieszkańcy przygotowali plac i wybudowali boisko do piłki plażowej siatkowej. W pracę zaangażowali się dorośli wolontariusze, młodzież oraz dzieci. Czyn społeczny - powstanie boiska - został zwieńczony organizacją I Turnieju Piłki Plażowej dla mieszkańców wsi oraz mieszkańców ościennych miejscowości.

Wakacyjna przygoda z Koniem, „Stowarzyszenie HorseSports” ( gm. Bogdaniec)

Projekt polegał na organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych w okresie wakacyjnym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bogdaniec. Zajęcia miały na celu zaszczepienie w dzieciach pasji jeździeckiej.

Pierwsze minuty warte życia-od zera do bohatera, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Glisno   (gm. Lubniewice)

Dzięki współpracy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Glisno z lokalnymi Harcerzami zrzeszonymi w 2 DH Wataha i 22 GZ Młode Wilczki zrealizowano cykl warsztatów z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W ramach projektu zakupiono fantomy do ćwiczeń RKO, defibrylator automatyczny oraz materiały opatrunkowe. Sprzęt oraz nowo nabyte umiejętności będą wykorzystywane w pokazach w trakcie lokalnych spotkań, imprez i wydarzeń sportowo – rekreacyjnych.

Sąsiedzki skwer "COOLtura", Fundacja COOLtura  (gm. Deszczno)

Dzięki dotacji z Działaj Lokalnie powołano do życia Sąsiedzki skwer "COOLtura", czyli miejsce do przyjaznego spędzania wolnego czasu i budowania pozytywnych relacji sąsiedzkich.

W ramach projektu na miejscu starej i niszczejącej wiaty wybudowano nową, która stanowi centralny punkt realizacji sąsiedzkich działań. Do tej pory zorganizowano "Piknik rodzinny", "Święto dyni" a także "Halloween pod wiatą". Wiata stała się również "małym kinem", w którym odbyły się projekcje filmów dla dzieci.

Centrum Aktywności Społecznej - Działajmy Razem, Stowarzyszenie Przyjaciół Rybakowa  (gm. Kłodawa)

Celem projektu było zorganizowanie atrakcyjnych zajęć w świetlicy wiejskiej, oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez ćwiczenia. Dzięki dotacji zakupiono sprzęt nagłaśniający, rzutnik i ekran i zorganizowano cykl zajęć fitness, a także stworzono Klub Karaoke. W dalszej perspektywie zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany na potrzeby świetlicy wiejskiej do pracy z dziećmi i młodzieżą, a także do zorganizowania spotkań pn. „Małe Kino".

"Nie dam się podejść", Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Santok "Pomocna Dłoń"  (gm. Santok)

Celem projektu było uświadomienie mieszkańcom gminy Santok zagrożeń cywilizacyjnych, jakimi są: uzależnienia behawioralne, alkoholizm, narkomania i niezdrowe żywienie; zwiększenie wiedzy społeczności lokalnej o niebezpieczeństwie, jakie niosą różnego typu nałogi; uświadomienie ryzyka, związanego z nieuczciwością sprzedawców i akwizytorów; edukacja w zakresie zdrowego żywienia i stylu życia. W ramach projektu przeprowadzono cykl warsztatów skierowanych do różnych grup wiekowych i społecznych. Całość projektu zwieńczył wyjazd do Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie na sztukę: "Hamlet". Wzięło w nim udział 40 beneficjentów najbardziej zaangażowanych w realizację zadań projektowych. Dzięki  projektowi udało się zaangażować mieszkańców gminy w życie publiczne.

Wszystkie zakończone projekty były odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i spowodowały pozytywną zmianę w mentalności lokalnej społeczności. Program Działaj Lokalnie udowadnia, że  raz wyzwolona energia społeczna może wyemitować wiele dobra. Szczególne podziękowania kierujemy do Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim oraz Ośrodka Kormoran z Sulęcina, dzięki którym wzrosła pula środków finansowych na granty.

Red.

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij